Certifikáty

Certifikát EN IATF 16949 : 2016

Kvalita
Naša spoločnosť má vypracovaný a  implementovaný systém manažérstva kvality na vysokej úrovni, ktorý zavádzala od svojho vzniku.
V roku 2005 sme získali certifikát systému manažérstva kvality :
„VÝROBA ČALÚNENÍ PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL, VÝROBA DIELOV PRE PREPRAVNÉ OBALY“ podľa normy EN ISO 9001 : 2008, ktorý nám bol udelený spoločnosťou TUV NORD.

V rokoch 2006 až 2011 sme  splnili recertifikačné podmienky bez odchýlky, na základe udržiavania efektívneho systému manažérstva kvality.

V roku 2011 sme získali certifikát ISO / TS 16 949: 2009.

V roku 2017 sme získali certifikát IATF 16 949: 2016.

V roku 2020 sme sme splnili re-certifikačné podmienky certifikátu IATF 16 949: 2016.

V Októbri  2022  sme úspešne absolvovali druhý kontrolný audit v trojročnom cykle certifikátu IATF 16 949: 2016, na základe udržiavania efektívneho systému manažérstva kvality.

Stabilita
Stabilné etablovanie spoločnosti AMG SK s.r.o v automobilovom a v nábytkárskom priemysle.

Perspektíva a stabilita firmy je budovaná na zákazníckych auditoch  s vysokým bodovým hodnotením. Všetky činnosti spoločnosti sú vykonávané s prioritou k spokojnosti zákazníkov.
Tým je spoločnosť AMG SK s.r.o spoľahlivým partnerom v priemyselnom strihaní a šití, ktorý spĺňa požiadavky kladené na kvalitu produktov ako aj kvalitu technologických a výrobných procesov.

Ciele
Vzhľadom na zvyšujúce sa kvalitatívne požiadavky trhu a našich zákazníkov, bolo cieľom našej spoločnosti v roku 2011 získanie certifikátu ISO / TS 16 949 : 2009. Tento cieľ sa nám podarilo splniť kontrolným certifikačným auditom v októbri 2012.

Pre rok 2013 je našim ďalším cieľom obhájenie platnosti certifikátu  ISO / TS 16 949 : 2009.

Našim neustálym cieľom je systematické udržiavanie systému manažérstva kvality.

Získaný certifikát systému manažérstva kvality IATF  16 949 : 2016 len podčiarkuje našu neustálu snahu po zlepšovaní našich vnútropodnikových procesov, ako aj v neposlednom rade kvalitu vyrábaných výrobkov našou spoločnosťou. Všetky procesy sú nastavené na splnenie požiadaviek zákazníkov v tej najlepšej kvalite.